Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon kolmen vuoden aikana.

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea eikä sitä myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille. Yksi lapsi voi saada tukea enintään kolmen (3) vuoden ajan.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Haku on jatkuva, eli hakemuksen voi lähettää koska tahansa yhdistyksen käsiteltäväksi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Erityisen kalliita harrastuksia meillä ei ole mahdollisuutta tukea. Pyrimme kuitenkin ottamaan huomioon sosiaaliset ja terveydelliset perusteet.

Tukihakemuksen toimittaminen: Hakemuslomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä ja lähettää postitse osoitteella: Pelastakaa Lapset ry, Ähkyläntie 28, 91410 Jokirinne. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, ilmoittakaa yhteystietonne, niin voimme sopia lomakkeitten lähettämisestä. Jos täytät lomakkeen sähköisesti, tallenna se ensin omalle koneellesi, avaa se ja täytä hakemus. Muutoin tiedot eivät tallennu. Voit myös tulostaa hakemuksen, täyttää käsin ja skannata se sähköpostin liitteeksi.

Oppimateriaalitukihakemus.pdf

Harrastustukihakemus.pdf

  • harrastustuki max 200 e / vuosi /lapsi
  • oppimateriaalituki max 350 e  / vuosi /lapsi
  • tuen hakijan on oltava alle 18 vuotta
  • tukea haetaan jo maksettuihin kuluihin, todellisten kulujen perusteella
  •  kulut korvataan ainoastaan kuitteja vastaan
  • tukea ei makseta hakijalle rahana
  • tuen saajan tai huoltajan tilille maksettu raha voi vähentää perheen saamaa toimeentulotukea

Harrastus- ja oppimateriaalituki maksetaan tuen saajan tai huoltajan ilmoittamalle pankkitilille alkuperäisten kuittien perusteella ja sen vuoksi tilinumero tulee näkyä hakemuksessa, vaikka sitä ei nimenomaisesti lomakkeessa kysytäkään.

Tuen saajalla / huoltajalla on velvollisuus toimittaa alkuperäiset kuitit osoitteeseen Muhoksen Pelastakaa Lapset ry, Ähkyläntie 28, 91410 Jokirinne, hetimiten ostotapahtuman jälkeen, jotta myönnetty tuki on käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Jos kuitit ovat pitkästä säilytysajasta johtuen epäselvät, ei tukea voida maksaa. Kuitit on toimitettava hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, jotta yhdistys voi liittää ne omaan kirjanpitoonsa.

Kehotamme kaikkia oppimateriaalituen hakijoita hakemaan myös Kela:n oppimateriaalitukea, joka on ensisijainen tukimuoto.

Työmme pohjautuu vapaaehtoistyöhön oman arkityömme ohella. Teemme työtä pienillä resursseilla, mutta suurella sydämellä!

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

Tiedustelut ja hakemukset sähköpostitse:

evaitaelamallemuhos@gmail.com