Tietosuoja turvaa lasten ja perheiden yksityisyyden. Muhoksen Pelastakaa Lapset ry:n asiakkaana on hyvä tietää, mitä tietosuojalla tarkoitetaan ja miten käytämme henkilötietojasi tarvittaessa.

Muhoksen Pelastakaa Lapset ry noudattaa Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation=GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 lukien kaikissa EU:n jäsenmaissa ja se koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Hyvää yleistä tietoa asiasta saa Tietosuojavaltuutetun sivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi