21.08.2018

Lapsen ääni -kysely 2018   

Lapsen ääni -kysely on julkaistu! Köyhyys altistaa lapset kiusaamiselle, selviää Pelastakaa Lasten tuoreesta selvityksestä. Jopa lähes 70% vähävaraisten perheiden lapsista on joutunut koulukiusatuksi, kun paremmin toimeentulevien perheiden lasten kohdalla osuus on noin 40%. Tutustu juuri julkaistuun selvitykseen: www.pelastakaalapset.fi/lapsenaani

➡️ Lapsen ääni 2018 -kyselyssä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta erityisesti kouluympäristössä. Kyselyyn vastasi 1706 lasta keväällä 2018.